• Sản phẩm được gắn thẻ “đèn bàn học sinh”
0907071023
0907071023