• Sản phẩm được gắn thẻ “ĐÈN BÀN LED”
0907071023
0907071023