• Sản phẩm được gắn thẻ “ĐÈN PHA”
0907071023
0907071023